Nên chọn tiếng Hàn vì sở thích hay Tiếng Anh vì tương lai?

  1. Ngoại ngữ

Từ khóa: 

ngoại ngữ

Tiếng Anh là yêu cầu bắt buộc. Kể cả làm việc với đội Hàn thì phần lớn tài liệu vẫn được viết bằng tiếng Anh nên ít nhất bạn phải có khả năng đọc tiếng Anh ở mức ổn.

Trả lời

Tiếng Anh là yêu cầu bắt buộc. Kể cả làm việc với đội Hàn thì phần lớn tài liệu vẫn được viết bằng tiếng Anh nên ít nhất bạn phải có khả năng đọc tiếng Anh ở mức ổn.

Mình nghĩ bạn chọn cái nào mà chuyên tâm học tập, ứng dụng được tốt thì sẽ có vừa có tương lai, vừa thích (khi thu nhập cao thì từ từ sẽ cảm thấy thích).

Nhưng mong bạn lưu ý ngôn ngữ là phương tiện nhé. Hành trang vào tương lai mà chỉ có mỗi ngôn ngữ thì mới chỉ là điều kiện cần thôi, để đủ thì bạn nên bồi dưỡng thêm những kỹ năng khác nữa.

Tính ra thì kiếm tiền từ người Hàn cũng dễ mà. Đợt bữa đi du lịch Đà Nẵng, bạn lái xe ở đó bảo trước Covid thì người Hàn ở đây đông chỉ thua người Kinh.

Chọn cả 2 có sao đâu!