Tại sao các cụ lại dùng chữ Quốc Ngữ chính?

  1. Lịch sử

  2. Văn hóa

  3. Giáo dục

  4. Triết học

Chữ Quốc Ngữ cũng không hoàn toàn đại diện cho bản sắc người Việt vì nguồn gốc bắt nguồn từ một Giáo Sĩ người Bồ. Bảng chữ cái Quốc Ngữ được cải tiến từ hệ chữ La tinh.

Không phủ nhận giá trị của chữ Quốc ngữ, nó giúp người Việt thoát được loại hình chữ giun dễ Châu Á.

Nhưng có phải tầm nhìn của các cụ ngày xưa không định hướng lâu dài. Hãy nhìn về những vùng quê bây giờ, đâu đâu cũng mọc các trung tâm Ngoại ngữ. Lứa 8x,9x vùng quê khó tiếp cận với ngoại ngữ, ra trường cơ hội lương thưởng bị hạn chế vì chỉ bập bõm tiếng Anh.

Nếu ngày xưa dũng cảm dùng tiếng Anh, tiếng Pháp, xóa mù từ đầu thì có thể bây giờ đã có một nền kinh tế hội nhập tốt hơn phải không?

Từ khóa: 

ngôn ngữ

,

lịch sử

,

văn hóa

,

giáo dục

,

triết học

Chữ Quốc Ngữ là dùng chữ cái Latin để ghi âm tiếng Việt chứ phải dùng luôn tiếng Latin để nói đâu mà bảo xưa xóa mù bằng tiếng Anh. Bản chất của việc này là thay đổi chữ viết chứ ko thay đổi cách nói, âm điệu, ngữ pháp,... Những dòng chữ bạn đang đọc đây, nếu viết bằng chữ Nôm hay chữ Quốc Ngữ đều đọc y chang nhau. Nếu bỏ luôn tiếng Việt thì ng xưa thành ng câm cả sao. Vì đâu phải muốn là nói thạo đc tiếng Anh, tiếng Pháp đâu. Ngày xưa dân đa số mù chữ, nhưng họ ko câm, họ nói mà ko cần chữ viết. Thì Bình dân học vụ mới dễ dàng chuyển sang chữ Quốc Ngữ. Hỏi chuyển sang dùng chữ Tây, tiếng Tây, bạn nghĩ chuyển đc ko? 

Trả lời

Chữ Quốc Ngữ là dùng chữ cái Latin để ghi âm tiếng Việt chứ phải dùng luôn tiếng Latin để nói đâu mà bảo xưa xóa mù bằng tiếng Anh. Bản chất của việc này là thay đổi chữ viết chứ ko thay đổi cách nói, âm điệu, ngữ pháp,... Những dòng chữ bạn đang đọc đây, nếu viết bằng chữ Nôm hay chữ Quốc Ngữ đều đọc y chang nhau. Nếu bỏ luôn tiếng Việt thì ng xưa thành ng câm cả sao. Vì đâu phải muốn là nói thạo đc tiếng Anh, tiếng Pháp đâu. Ngày xưa dân đa số mù chữ, nhưng họ ko câm, họ nói mà ko cần chữ viết. Thì Bình dân học vụ mới dễ dàng chuyển sang chữ Quốc Ngữ. Hỏi chuyển sang dùng chữ Tây, tiếng Tây, bạn nghĩ chuyển đc ko? 

Dạy cái chữ chỉ cần vài tháng. Dạy một ngôn ngữ khác cần cả chục năm. Trừ khi đưa người Pháp qua đây ở đủ đông và đủ ảnh hưởng (như van bản pháp luật, giáo trình, sách vở,....đều là tiếng Pháp chẳng hạn) Chứ làm sao đùng đùng đi nói tiếng Anh, tiếng Pháp được.