Bác Hồ sinh vào ngày tháng năm nào ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Cả Bác cũng kh biết. 19/5 chỉ là ngày Bác chọn để hợp thức hoá giấy tờ
Trả lời
Cả Bác cũng kh biết. 19/5 chỉ là ngày Bác chọn để hợp thức hoá giấy tờ