Bạn ấn tượng nhất với trang phục truyền thống của quốc gia nào?

  1. Văn hóa

  2. Thời trang

Từ khóa: 

trang phục truyền thống

,

văn hóa

,

thời trang

Kimono của Nhật thực sự rất đẹp. Mà có cái là mặc hơi cực 👘

https://cdn.noron.vn/2021/07/22/ch-t-l-ng-cao-t-m-ph-n-nh-t-b-n-kimono-o-truy-1626947204.jpg
Trả lời

Kimono của Nhật thực sự rất đẹp. Mà có cái là mặc hơi cực 👘

https://cdn.noron.vn/2021/07/22/ch-t-l-ng-cao-t-m-ph-n-nh-t-b-n-kimono-o-truy-1626947204.jpg
Áo Nhật Bình của Việt Nam nha^^
https://cdn.noron.vn/2022/05/31/38292845911365000-1653994416.jpg