Máy tiệt trùng trong công nghệ thực phẩm?

  1. Khoa học

  2. Công nghệ thông tin

Thiết bị tiệt trùng liên tục và thiết bị tiệt trùng gián đoạn là gì ạ? Khác nhau ở chỗ nào? Ưu và nhược điểm của hai thiết bị đó? Cái nào sử dụng tốt hơn ạ?

Từ khóa: 

khoa học

,

công nghệ thông tin

Mình chỉ nghe đến các phương án tiệt trùng là phương pháp dùng nước hoặc dùng hơi chứ chuea nghe tới gián đoạn và không gián đoạn

Trả lời

Mình chỉ nghe đến các phương án tiệt trùng là phương pháp dùng nước hoặc dùng hơi chứ chuea nghe tới gián đoạn và không gián đoạn