Vì sao phải/ nên sáp nhập các tỉnh?

  1. Xã hội

Mấy hôm gần đây có nghe đề xuất sáp nhập các tỉnh. Cơ mà vì sao phải làm vậy? Sáp nhập thì sẽ có những lợi ích gì hơn?

Từ khóa: 

xã hội

Cái đó chỉ mới đưa ra do các tỉnh thành này chưa đảm bảo về các chỉ tiêu thôi. Nhưng ko bàn đến.

Việc 1 tỉnh thành lớn, dân số lớn, tất nhiên cũng sẽ gây khó khăn lớn hơn trong việc quản lý, định hướng phát triển,....

Nhưng 1 tỉnh thành quá nhỏ, ít dân, lại là 1 sự lãng phí về tài nguyên vật lực. Ví dụ, 1 đơn vị hành chính đều sẽ cần 1 "ban bệ" như nhau, đều phải có sếp, có lính, có phòng ban ngành đầy đủ, vì đô thị dù to hay nhỏ thì chỉ khác nhau về quy mô chứ chức năng nhiệm vụ thì như nhau. Vậy, vd 1 đơn vị hành chính đc quy định 100.000 dân/1 cán bộ, thì 1 thị xã 50.000 dân ko lẽ cần 0,5 cán bộ? Cuối cùng cũng phải yêu cầu cử 1 người chỉ làm việc của 0,5 người, từ đó gây lãng phí. Gộp lại sẽ hạn chế tình trạng trên.

Trả lời

Cái đó chỉ mới đưa ra do các tỉnh thành này chưa đảm bảo về các chỉ tiêu thôi. Nhưng ko bàn đến.

Việc 1 tỉnh thành lớn, dân số lớn, tất nhiên cũng sẽ gây khó khăn lớn hơn trong việc quản lý, định hướng phát triển,....

Nhưng 1 tỉnh thành quá nhỏ, ít dân, lại là 1 sự lãng phí về tài nguyên vật lực. Ví dụ, 1 đơn vị hành chính đều sẽ cần 1 "ban bệ" như nhau, đều phải có sếp, có lính, có phòng ban ngành đầy đủ, vì đô thị dù to hay nhỏ thì chỉ khác nhau về quy mô chứ chức năng nhiệm vụ thì như nhau. Vậy, vd 1 đơn vị hành chính đc quy định 100.000 dân/1 cán bộ, thì 1 thị xã 50.000 dân ko lẽ cần 0,5 cán bộ? Cuối cùng cũng phải yêu cầu cử 1 người chỉ làm việc của 0,5 người, từ đó gây lãng phí. Gộp lại sẽ hạn chế tình trạng trên.