Bạn ấy đúng kiểu là một gg, ko yêu đương ai, thường xuyên hỏi bài tập mình, sau khi tỏ tình bạn ấy ko còn hỏi bài mình như trước nữa, mình có nên tiếp tục crush ko ạ?

Crush cũng muốn mình nói truyện với bạn ấy như trước nhưng thật sự mình rất ngại và bạn ấy cũng vậy:(((

Từ khóa: crush nói chưa thể yêu, Tình yêu

Cứ ở bên bạn ấy, ít nhất thì bạn ấy cũng cần bạn hỏi bài =)) Chưa muốn yêu đôi khi là viện cớ, bạn cứ dần dần giúp đỡ, ở cạnh, quan tâm thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén =)) Chúc thành công nhé

Trả lời

Cứ ở bên bạn ấy, ít nhất thì bạn ấy cũng cần bạn hỏi bài =)) Chưa muốn yêu đôi khi là viện cớ, bạn cứ dần dần giúp đỡ, ở cạnh, quan tâm thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén =)) Chúc thành công nhé

Ôi dào cứ tán tiếp đi, đường nào thì cũng chẳng thể làm bạn bình thường đc nữa. Ko còn đường lui thì tán tới đi, mạnh nữa vào. Đừng để đến khi ko còn gặp đc nhau thì lại nuối tiếc cho quãng đoạn thanh xuân. :D