1. Công nghệ thông tin

Bạn biết những nhóm khởi nghiệp nào đang có nhu cầu xin đầu tư?

Mình đang có 1 tỷ đồng nhàn rỗi và có khả năng huy động được 2-3 tỷ nữa từ bạn bè để cùng đầu tư vào các dự án công nghệ. Bọn mình đã có nhiều năm làm sản phẩm công nghệ và cũng có tương đối kinh nghiệm về thị trường trong và ngoài nước. Hiện tại đều đang có những dự án lớn cần theo đuổi riêng do đó có nhu cầu đầu tư và hỗ trợ những dự án khởi nghiệp thú vị liên quan tới mảng giáo dục, du lịch.

Nếu bạn có biết một nhóm nào đó có nhu cầu thì hãy giới thiệu cho mình, hoặc bạn tin rằng một ai đó có thể có biết thông tin thì hãy dùng chức năng mời xem của Noron để giới thiệu thông tin này tới họ nhé.

Cảm ơn mọi người!

Mình đang muốn làm một thí nghiệm nhỏ trên chính Noron này về khả năng giải quyết nhu cầu tri thức một cách chủ động thông qua cộng đồng. Khác với facebook là nơi bạn tiếp nhận thông tin thiên về hướng bị động. Noron cho phép bạn tìm kiếm tri thức chủ động như khi bạn search google. Rất hi vọng chúng ta sẽ thành công trong thí nghiệm này.

Từ khóa: khởi nghiệp, startup, đầu tư, công nghệ thông tin

@Cường: Founder Hueinfo :)


Trả lời

@Cường: Founder Hueinfo :)