Bản chất con người phần thiện hay ác nhiều hơn?

  1. Triết học

  2. Tâm linh

  3. Tâm lý học

  4. Xã hội

Từ khóa: 

bản chất con người

,

triết học

,

tâm linh

,

tâm lý học

,

xã hội

Bản chất thật sự của tâm con người sáng trong, phẳng lặng và không phân biệt các tính chất chẳng hạn như thiện ác. Khi tâm bắt đầu bị ô nhiễm bởi tham sân si lúc đấy mới có khái niệm phân biệt. Phần nào nhiều hơn thì phụ thuộc vào sự dính mắc (ham muốn, ghét bỏ, thờ ơ) của bạn vào các đối tượng xuất hiện trong tâm, dính mắc nhiều thì ngả sang phần ác mà dính mắc ít thì ngả sang phần thiện. Để có thể nhìn rõ tiến trình này không thể chỉ dựa vào suy nghĩ thông thường mà phải rèn luyện để thấy và biết mọi thứ đúng như thật.

Trả lời

Bản chất thật sự của tâm con người sáng trong, phẳng lặng và không phân biệt các tính chất chẳng hạn như thiện ác. Khi tâm bắt đầu bị ô nhiễm bởi tham sân si lúc đấy mới có khái niệm phân biệt. Phần nào nhiều hơn thì phụ thuộc vào sự dính mắc (ham muốn, ghét bỏ, thờ ơ) của bạn vào các đối tượng xuất hiện trong tâm, dính mắc nhiều thì ngả sang phần ác mà dính mắc ít thì ngả sang phần thiện. Để có thể nhìn rõ tiến trình này không thể chỉ dựa vào suy nghĩ thông thường mà phải rèn luyện để thấy và biết mọi thứ đúng như thật.

Câu hỏi của bạn quá chung chung và không rõ ràng.

Con người là loài vật xã hội, nếu bạn xét về trẻ em thì nó như tờ giấy trằng và chỉ có thứ duy nhất điều khiển em bé là bản năng sinh học do tự nhiên quy đinh và khi trong quá trình tưởng thành chúng ta sẽ bị tác động bởi các mối quan hệ xã hôi từ gia đình và những người bạn gặp, xã hội bạn đang sống (không gian), thời đại bạn đang tồn tại và lượng kiến thức bạn đang có và các giai cấp lao động bạn đang thuộc về.

Thậm chí thiện và ác cũng sẽ khác nhau ở nhiều nơi và nhiều thời điểm trong lịch sử.

Cả 2 nhé bạn, theo lý thuyết của khổng tử là trong âm có dương, trong dương có âm, vì vậy 2 thái niệm âm dương luôn tồn tại song song và 0 tách rời và nó cũng giống bản chất con người!!!

Theo mình thì có lẽ hai phần đó điều bằng nhau nhưng tùy thuộc vào hoàn cảnh , mức độ bạn khống chế hay một sự việc gì đó sẽ tác động đến những phần thiện ác