Bạn có bao giờ dùng bí mật của một người để làm quen với một người khác không?

Từ khóa: bí mật, làm quen, Tâm sự cuộc sống