[Bạn có biết] Nỗi oan nhà Mạc?

  1. Lịch sử

Sự nhẫn nhục của Mạc Đăng Dung khi cắt đất trả cho nhà Minh nhằm tránh cho nước ta bị nghìn năm đô hộ lần nữa hầu như rất ít người thông cảm, dù đó là điều duy nhất ông có thể làm. Ngô Thì Nhậm về sau đi sứ ngang qua vùng ngày xưa từng thuộc nước Việt như Bằng Tường và Thụ Hàng, cũng ngắm cảnh mà thở dài:

"Lối qua Mạc phủ tới Bằng Tường, 

Thành Thụ Hàng xưa, dấu cố cương. 

Núi tựa Lạng Sơn, dòng suối ít, 

Mốc nêu Hạ Thạch, dặm đường trường. 

Tuyết bay tàn pháo đồn canh khắp, 

Sấm chuyển guồng xe, bến nước vang. 

Đô thống xin hàng, trò khốn nạn, 

Nghìn năm bán nước tiếng Nghi Dương."

Từ khóa: 

lịch sử