Cơ hội việc làm của ngành văn học ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Trong xã hội hiện nay vấn đề việc làm luôn luôn là vấn đề nóng bỏng, được không chỉ báo giới, các cơ quan ban ngành, các doanh nghiệp quan tâm mà nó đã ăn sâu vào suy nghĩ của rất nhiều sinh viên ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Sinh viên còn băn khoăn trong việc chọn ngành, chọn nghề. Ngành văn học của trường ĐHKHXH&NV là ngành có lượng đầu ra tương đối mở. Ngành này có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực như sau: Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu văn học. Lĩnh vực báo chí, truyền hình, thông tin đại chúng. Lĩnh vực quản lý văn phòng. Lĩnh vực biên tập, xuất bản, dịch thuật. Lĩnh vực sáng tác văn học, nghệ thuật. Lĩnh vực lưu trữ, thư viện, trung tâm từ điển. Lĩnh vực truyền thông, quan hệ công chúng, ngoại giao. Lĩnh vực quản lý nhà nước. Cơ hội học lên trình độ cao hơn
Trả lời
Trong xã hội hiện nay vấn đề việc làm luôn luôn là vấn đề nóng bỏng, được không chỉ báo giới, các cơ quan ban ngành, các doanh nghiệp quan tâm mà nó đã ăn sâu vào suy nghĩ của rất nhiều sinh viên ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Sinh viên còn băn khoăn trong việc chọn ngành, chọn nghề. Ngành văn học của trường ĐHKHXH&NV là ngành có lượng đầu ra tương đối mở. Ngành này có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực như sau: Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu văn học. Lĩnh vực báo chí, truyền hình, thông tin đại chúng. Lĩnh vực quản lý văn phòng. Lĩnh vực biên tập, xuất bản, dịch thuật. Lĩnh vực sáng tác văn học, nghệ thuật. Lĩnh vực lưu trữ, thư viện, trung tâm từ điển. Lĩnh vực truyền thông, quan hệ công chúng, ngoại giao. Lĩnh vực quản lý nhà nước. Cơ hội học lên trình độ cao hơn