[Bạn có biết] Tokyo không phải là thủ đô của Nhật Bản?

  1. Xã hội

  2. Văn hóa

https://cdn.noron.vn/2018/09/10/8224fa1145b71f4699fc05c2f7f89309.jpg

Theo truyền thống, cứ nơi nào là nơi ở của Thiên Hoàng sẽ được coi là thủ đô của đất nước Nhật Bản. Từ năm 794 tới năm 1868, nơi ở của Thiên Hoàng được đặt tại Kyoto. Sau năm 1868, trụ sở của Chính phủ Nhật Bản và nơi ở của Thiên Hoàng được đặt tại Tokyo nên nhiều người vẫn cho rằng Tokyo chính là thủ đô của Nhật Bản cho đến ngày nay. Thực ra không hề có một bộ luật nào quy định Tokyo là thủ đô của Nhật Bản mà chỉ có vài bộ luật xác định một "khu vực thủ đô" trong đó bao gồm thành phố Tokyo.

Trên thực tế, năm 1950, chính phủ Nhật Bản đã từng đưa ra quyết định đặt thủ đô tại Tokyo. Nhưng đến ngày 6 tháng 9 năm 1856, Nhật Bản bãi bỏ việc Tokyo là thủ đô của nước này, vì vậy đến ngày nay thì Nhật Bản vẫn không có thủ đô chính thức.

Mỗi khi được hỏi thủ đô của Nhật Bản là thành phố nào, đừng ai trả lời là Tokyo nữa nhé!:)

Từ khóa: 

tokyo

,

japan

,

thủ đô

,

xã hội

,

văn hóa

Mình đang thấy các mốc thời gian có vấn đề:

"Trên thực tế, năm 1950, chính phủ Nhật Bản đã từng đưa ra quyết định đặt thủ đô tại Tokyo. Nhưng đến ngày 6 tháng 9 năm 1856, Nhật Bản bãi bỏ việc Tokyo là thủ đô của nước này, vì vậy đến ngày nay thì Nhật Bản vẫn không có thủ đô chính thức."

Trả lời

Mình đang thấy các mốc thời gian có vấn đề:

"Trên thực tế, năm 1950, chính phủ Nhật Bản đã từng đưa ra quyết định đặt thủ đô tại Tokyo. Nhưng đến ngày 6 tháng 9 năm 1856, Nhật Bản bãi bỏ việc Tokyo là thủ đô của nước này, vì vậy đến ngày nay thì Nhật Bản vẫn không có thủ đô chính thức."

không biết!


thế là từ trước đến giờ tôi đã bị lừa