Bạn có đang gặp vấn đề gia đình không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình luôn là nguồn cơn của những sự không vui trong nhà. Dù cố gắng nhưng mình chẳng thay đổi được bao nhiêu. Liệu mình có thể thay đổi được không?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Có thể là bạn và gia đình chưa hiểu nhau nên mới dẫn đến tình trạng hiện tại! Khi bạn đặt câu hỏi này là mình thấy bạn là người tốt quan tâm gia đình và mong muốn cải thiện bản thân tốt hơn.

Những lúc như thế này, nếu được hãy chia sẻ với 1 người bạn tin tưởng, hiểu bạn và người đó luôn có năng lượng tích cực càng tốt. Hoặc bạn nên gặp những người làm khai vấn cuộc sống như chị

Dang Thu Dung
để có suy nghĩ đúng đắn và giúp bạn tốt hơn! Việt Nam mình thì ngại gặp những người khai vấn cuộc sống nhưng nước ngoài thì nhiều lắm! Gần như thường xuyên luôn. Nguyên nhân bởi mọi người nhận ra sức khoẻ tinh thần là vô cùng quan trọng, suy nghĩ tích cực và thay đổi tích cực thành người mang lại niềm vui cho cả gia đình bạn nhé!

Thương!

Trả lời

Có thể là bạn và gia đình chưa hiểu nhau nên mới dẫn đến tình trạng hiện tại! Khi bạn đặt câu hỏi này là mình thấy bạn là người tốt quan tâm gia đình và mong muốn cải thiện bản thân tốt hơn.

Những lúc như thế này, nếu được hãy chia sẻ với 1 người bạn tin tưởng, hiểu bạn và người đó luôn có năng lượng tích cực càng tốt. Hoặc bạn nên gặp những người làm khai vấn cuộc sống như chị

Dang Thu Dung
để có suy nghĩ đúng đắn và giúp bạn tốt hơn! Việt Nam mình thì ngại gặp những người khai vấn cuộc sống nhưng nước ngoài thì nhiều lắm! Gần như thường xuyên luôn. Nguyên nhân bởi mọi người nhận ra sức khoẻ tinh thần là vô cùng quan trọng, suy nghĩ tích cực và thay đổi tích cực thành người mang lại niềm vui cho cả gia đình bạn nhé!

Thương!

Bạn có thể chia sẻ rõ hơn về hoàn cảnh và lý do tại sao bạn lại là nguyên nhân dẫn đến chuyện không vui trong gia đình không ạ? Vì mình đang chưa hiểu lắm về tình trạng của bạn.