Bạn có đi offline fan eimi fukada không?

  1. Giới tính

Nghe nói idol đang ở Việt Nam thăm Hà Nội, Đà Nẵng, HCM và offline fan Việt.

https://cdn.noron.vn/2023/02/24/138832445713990183-1677226689.jpg
https://cdn.noron.vn/2023/02/24/1153510403581380-1677226690.jpg
Từ khóa: 

giới tính

Tôi không và tôi nghĩ việc này nó kiểu bệnh bệnh như thế nào ấy. Tôi không biết nói như nào 
Trả lời
Tôi không và tôi nghĩ việc này nó kiểu bệnh bệnh như thế nào ấy. Tôi không biết nói như nào