Vì sao có những người phụ nữ luôn kêu gọi bình đẳng nhưng trong nhiều chuyện lại hưởng đặc quyền của phái yếu như một lẽ đương nhiên?

  1. Phong cách sống

  2. Xã hội

  3. Giới tính

Từ khóa: 

bình đẳng giới

,

phụ nữ

,

phong cách sống

,

xã hội

,

giới tính

À, câu này thì hay đấy. Nói đơn giản 1 chút là phụ nữ thì không nói đạo lý, nếu bạn hiểu câu mình vừa viết thì bạn tự trả lời được rồi. Còn bạn thắc mắc tại sao việc hưởng đặc quyền ấy lại được chấp nhận thì phải trách mấy thằng hám gái.

Trả lời

À, câu này thì hay đấy. Nói đơn giản 1 chút là phụ nữ thì không nói đạo lý, nếu bạn hiểu câu mình vừa viết thì bạn tự trả lời được rồi. Còn bạn thắc mắc tại sao việc hưởng đặc quyền ấy lại được chấp nhận thì phải trách mấy thằng hám gái.