Bạn có phải là tuýp người cuồng công việc không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Bạn có cảm thấy mình là người cuồng công việc, làm việc mọi lúc mọi nơi và khi nghỉ ngơi thì trong đầu cũng chỉ nghĩ về công việc?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Đôi lúc là có, công việc nhiều quá buộc mình phải làm, phải cuồng chứ bản thân không tự nhiên lao đầu vào việc mà từ bỏ những điều khác. 
Trả lời
Đôi lúc là có, công việc nhiều quá buộc mình phải làm, phải cuồng chứ bản thân không tự nhiên lao đầu vào việc mà từ bỏ những điều khác. 

Không bao giờ :v tui coi công việc là cách để kiếm sống đủ sống thì tận hưởng thôi :v