Bạn có sẵn sàng đổi lấy bề ngoài xấu xí để có thêm 100 năm tuổi thọ?

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

sức khoẻ

Không bao giồ.Sống rồi chết đi đó là vòng tuần hoàn rồi.Sống thêm 100 năm để còn cháu ng thân mình chết mà mình vẫn sống thì có nghĩa lý j

Trả lời

Không bao giồ.Sống rồi chết đi đó là vòng tuần hoàn rồi.Sống thêm 100 năm để còn cháu ng thân mình chết mà mình vẫn sống thì có nghĩa lý j

Không không không. Sống lâu sống dai làm gì. Vừa đủ thôi là mãn nguyện rồi.