Bạn đã bao giờ làm trái ý bố mẹ chưa?

Từ khóa: làm trái ý, bố mẹ, Phong cách sống, Tâm sự cuộc sống
Yeah. Có chứ! Tuổi trẻ mà ^^ tuy nhiên mình có những người bạn tuyệt vời để kéo mình đi đúng hướng 

Trả lời

Yeah. Có chứ! Tuổi trẻ mà ^^ tuy nhiên mình có những người bạn tuyệt vời để kéo mình đi đúng hướng 
Mình nghĩ là chưa, vì bố mẹ chưa từng yêu cầu hay đặt ra điều gì khó khăn hay không hợp ý mình. Bản thân mình tự biết đều đó là nên làm không nên làm.

Rất nhiều lần!

Giờ nghĩ lại thấy có lúc mình đúng, nhưng cũng đầy lúc mình sai! Mình thấy bản thân nên có ý kiến của mình, thay vì lúc nào cũng nghe lời ba mẹ. Nhưng làm trái không có nghĩa là cãi lại bất chấp mà phải trao đổi lý do tại sao bạn đồng ý và không đồng ý và lý do bạn làm theo việc ấy là như thế nào để ba mẹ hiểu sẽ tốt hơn.Lý thuyết là vậy, mình chỉ làm được 3/10 cái lý thuyết này là mọi chuyên êm đẹp.