Bạn đã bao giờ mơ sáng suốt (lucid dream) chưa Và nó có nguy hiểm không?

  1. Khoa học

  2. Sức khoẻ

Thấy lucid dream có vẻ thú vị vì mình được điều khiển, trải nghiệm giấc mơ của mình một cách chủ động. Cơ mà mình chưa bao giờ làm được, với cả hình như nó hơi hại cho sức khoẻ hay sao ý.

Từ khóa: 

lucid dream

,

khoa học

,

sức khoẻ

Mình mơ hoài, cho đến hiện tại thì mình thấy nó có nguy hiểm gì đâu.

Thậm chí còn có lợi, vì trong những giấc mơ đó, mình thường mơ thấy mình bị ma rượt =]]]

Lúc con ma nó gần bắt được mình rồi. Thì mình sẽ "điều khiển" cho mình chạy nhanh hơn, hoặc bay cao hơn để không bị bắt =]]]

Mà chả hiểu sao, trường cũ mình ngoài đời không lớn lắm, mà trong giấc mơ nó lại lớn và sang chảnh một cách lạ kì. Làm mình chạy muốn tụt quẦn luôn =]]]]]]

Trả lời

Mình mơ hoài, cho đến hiện tại thì mình thấy nó có nguy hiểm gì đâu.

Thậm chí còn có lợi, vì trong những giấc mơ đó, mình thường mơ thấy mình bị ma rượt =]]]

Lúc con ma nó gần bắt được mình rồi. Thì mình sẽ "điều khiển" cho mình chạy nhanh hơn, hoặc bay cao hơn để không bị bắt =]]]

Mà chả hiểu sao, trường cũ mình ngoài đời không lớn lắm, mà trong giấc mơ nó lại lớn và sang chảnh một cách lạ kì. Làm mình chạy muốn tụt quẦn luôn =]]]]]]