Bạn đã bao giờ nghĩ về ngày xưa và thấy mình đã từng quá quắt với ai đó?

  1. Phong cách sống

Ngày xưa hay bây giờ thi thoảng nghĩ lại mình vẫn thấy hối hận về một số hành động nhất thời, điều quá quắt mình đã từng làm. Hối hận thực sự.

Đầu tiên là với anh trai mình. Mình đã từng giãy nảy khi anh trai tặng cái laptop không như ý muốn hồi năm 2 đại học.

Không chịu đeo cái đồng hồ mà any tặng nhân dịp mình có công việc mới

....

....

Từ khóa: 

phong cách sống

Chắc là với NYC , vì hồi đó mình cũng hơi trẻ con & hay nói lời cay độc.

Trả lời

Chắc là với NYC , vì hồi đó mình cũng hơi trẻ con & hay nói lời cay độc.