Bạn đã bao giờ thấy một thứ gì đó lúc đầu thật điên rồ rồi sau đó lại thấy nó thật sáng tạo chưa?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay