Nên lựa chọn như thế nào giữa người thân và người yêu?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

người yêu

,

người thân

,

tình yêu

,

lựa chọn

,

tâm lý học

Trong trường hợp vô cùng bế tắc chỉ được lựa chọn 1 trong 2 thì chắc chắn bạn nên lựa chọn người thân. Quyết định đó có thể sẽ kiến bạn đau buồn nhưng sẽ không phải hối hận về sau. Tốt nhất chúng ta vẫn nên tìm cách đề dung hoà cả 2 nhé

Trả lời

Trong trường hợp vô cùng bế tắc chỉ được lựa chọn 1 trong 2 thì chắc chắn bạn nên lựa chọn người thân. Quyết định đó có thể sẽ kiến bạn đau buồn nhưng sẽ không phải hối hận về sau. Tốt nhất chúng ta vẫn nên tìm cách đề dung hoà cả 2 nhé