Thị trường bò - thị trường gấu

  1. Đầu tư & Tài chính

THỊ TRƯỜNG BÒ (BULL MARKET)

Hay thị trường giá lên, là thuật ngữ trong đầu tư chứng khoán chỉ xu hướng đi lên kéo dài của thị trường.

Hiểu bull trap là gì? giúp nhà đầu tư biết cách nhận diện giá tăng giả hay thực sự, từ đó có chiến lược phòng ngừa và xử lý hiệu quả.

THỊ TRƯỜNG GẤU (BEAR MARKET)

Bear Market hay thị trường giá xuống, là thuật ngữ chứng khoán chỉ xu hướng đi xuống của thị trường, các loại chứng khoán rớt giá liên tục (ít nhất 20%) trong một thời gian dài.

-----------------------

Tải Ebook quản lý tài chính cá nhân cho phụ nữ độc thân tại Blog Phụ Nữ Tự Do.

#phunutudo #dautuchungkhoan

Từ khóa: 

đầu tư & tài chính