Vì sao đa số chúng ta đều mắc phải chứng nghiện mua sắm?

  1. Tâm lý học

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

mua sắm

,

nghiện mua sắm

,

nguyên nhân nghiện mua sắm

,

nghiện mua sắm do đâu

,

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

Mình tự nhận thấy bản thân hay mua sắm những món đồ mình muốn chứ không thực sự cần đến nó. Mua sắm là để thoả mãn tính sở hữu tự nhiên của mỗi con người. Nhu cầu của chúng ta là luôn muốn có thêm nhiều thứ hơn, không bao giờ cảm thấy đủ. Đây cũng là một cách giảm căng thẳng rất hiệu quả, nhanh chóng. Mặt khác sự nghiện mua sắm của khách hàng cũng là mục tiêu lớn của người bán, các sàn thương mại điện tử,... nên khi tiếp cận với các sản phẩm chúng ta càng trở nên nghiện mua sắm hơn trong vô thức.

Trả lời

Mình tự nhận thấy bản thân hay mua sắm những món đồ mình muốn chứ không thực sự cần đến nó. Mua sắm là để thoả mãn tính sở hữu tự nhiên của mỗi con người. Nhu cầu của chúng ta là luôn muốn có thêm nhiều thứ hơn, không bao giờ cảm thấy đủ. Đây cũng là một cách giảm căng thẳng rất hiệu quả, nhanh chóng. Mặt khác sự nghiện mua sắm của khách hàng cũng là mục tiêu lớn của người bán, các sàn thương mại điện tử,... nên khi tiếp cận với các sản phẩm chúng ta càng trở nên nghiện mua sắm hơn trong vô thức.