1. Game

Bạn đã chơi bao nhiêu tựa game?

Từ khóa: Game

Ko nhớ hết, nhưng cũng thuộc các thể loại dưới.

Adventure, action, arcade, Beat ’em Up, combat, defense, fighting, fps, tps, mmo, platfomer, racing, rhythm, roguelike, RTS, sim, sports, stealth, strategy, surviral, shooting, point&click, puzzle, RPG, mmorpg. Có thể loại Horor là ko chơi, ko nên làm tình làm tội quả tim của mình 😂😂

Trả lời

Ko nhớ hết, nhưng cũng thuộc các thể loại dưới.

Adventure, action, arcade, Beat ’em Up, combat, defense, fighting, fps, tps, mmo, platfomer, racing, rhythm, roguelike, RTS, sim, sports, stealth, strategy, surviral, shooting, point&click, puzzle, RPG, mmorpg. Có thể loại Horor là ko chơi, ko nên làm tình làm tội quả tim của mình 😂😂

Chỉ nhớ được game mình thích nhất thôi, chứ đã chơi thì nhiều lắm.

Nếu nói về thích, thì có mấy tựa sau (đều chơi khoảng trên 500 giờ mỗi game)

Pokémon (trên hệ máy GBA)
Diablo II
Strarcraft
Warcraft
Half-life (story mode)
Football Manager
CS-GO
DotA

Một số game chơi offline : Call Of Duty, Sniper Elite, Far Cry, Portal .. .

Một số MMO ngày xưa: Maple Story, Dragonica, Gunbound ..

Một số game thấy hay mà không hợp cách chơi hoặc không có nhóm chơi cùng : Overwatch, Hearthstone,  PUBG (cũng đạt hơn 500 giờ chơi, nhưng chơi không giỏi)