1. Tài chính & Đầu tư

Bạn đang để dành tiền để làm gì?

Mình đang tìm hiểu sự ảnh hưởng của văn hóa lên giới tính (nam-nữ) ở Việt Nam, và đặc biệt là nó ảnh hưởng đến mục tiêu tiêu dùng của từng giới.

Vậy nên mình đang mong các bạn có thể trả lời giúp mình và bạn là nam hay nữ? Bao nhiêu tuổi và đang để dành tiền để làm gì? (mua nhà? mua xe? có con? du lịch? đi học?)

Ví dụ, mình là nữ, 23 tuổi. Mình đang để dành tiền để đi du lịch Nam Mỹ.

Cảm ơn mọi người.

Từ khóa: tài chính, finance, savings, để dành, tiết kiệm, tiền, giới tính, tài chính & đầu tư

Mình 30t, nữ, thu nhập hàng tháng để 1 phần cho sức khỏe (khoản này ko bao giờ được đụng tới) ; 1 phần để hỗ trợ cho gia đình (trước đây là mua sắm trong gia đình cho mẹ & em; xây sửa nhà ...) ; 1 phần cho mua sắm du lịch phục vụ nhu cầu hưởng thụ cá nhân.

Trong 1 năm trở lại đây thì mình bắt đầu giảm khoản để dành cho hưởng thụ cá nhân chuyển dịch sang cho nhu cầu đầu tư rồi .

Trả lời

Mình 30t, nữ, thu nhập hàng tháng để 1 phần cho sức khỏe (khoản này ko bao giờ được đụng tới) ; 1 phần để hỗ trợ cho gia đình (trước đây là mua sắm trong gia đình cho mẹ & em; xây sửa nhà ...) ; 1 phần cho mua sắm du lịch phục vụ nhu cầu hưởng thụ cá nhân.

Trong 1 năm trở lại đây thì mình bắt đầu giảm khoản để dành cho hưởng thụ cá nhân chuyển dịch sang cho nhu cầu đầu tư rồi .

Mình là nữ, 23 tuổi.

Mình đang để dành tiền (trích một phần thu nhập hàng tháng) để làm một khoản dự phòng cho bất kỳ điều gì có thể xảy ra hoặc cần tới ở tương lai. Hiện tại nhu cầu gần nhất thì có lẽ là mua sắm nội thất trong vòng 1 năm tới. Còn lại nếu đến lúc đó mình không cần nữa thì mình vẫn sẽ để dành, không để làm gì mà chỉ để dự phòng cho tương lai mà thôi. :v

Mình là nữ, 23 tuổi. Hiện tại mình đang để dành tiền cho để tham gia một chương trình tình nguyện.

Một phần mình để dành để phòng những khi cần thiết sẽ dùng trong tương lai.