1. Phong cách sống

Bạn là người thiên về hướng ngoại hay hướng nội ?

Từ khóa: phong cách sống, Phong cách sống

mình là người thiên về hướng nội

Trả lời

mình là người thiên về hướng nội