Bạn là người thiên về hướng ngoại hay hướng nội ?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

,

phong cách sống

mình là người thiên về hướng nội

Trả lời

mình là người thiên về hướng nội