Bạn muốn lấy động lực từ người thành công để thành công hay tự tạo ra động lực để thành công?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

Trước tiên, mình lấy người thành công để làm tiêu chí. Sau đó có được thành công hay không là do bạn. Thân!

Trả lời

Trước tiên, mình lấy người thành công để làm tiêu chí. Sau đó có được thành công hay không là do bạn. Thân!

Tự tạo: đông lực =)
Cả 2