Bạn nghĩ gì về câu nói kinh điển của tôi " mọi sự khốn nạn trên đời này đều bắt nguồn từ sự ngu dốt"?

Từ khóa: Hỏi xoáy Đáp hay

Ý nghĩ đâu tiên là: sai cmn chính tả rồi thím 🤣🤣

Còn sau đó thì thấy cũng có lý, mình ngu là cơ hội để ng ta khốn nạn với mình, hoặc mình ngu nên có những hành động thiếu hiểu biết mà thừa khốn nạn với ng khác. Tuy có vẻ vơ đũa cả nắm, nhưng nhìn sâu xa thì cơ bản vẫn phải có 1 bên thiếu suy nghĩ để sự khốn nạn có cơ hội ra đời.

Trả lời

Ý nghĩ đâu tiên là: sai cmn chính tả rồi thím 🤣🤣

Còn sau đó thì thấy cũng có lý, mình ngu là cơ hội để ng ta khốn nạn với mình, hoặc mình ngu nên có những hành động thiếu hiểu biết mà thừa khốn nạn với ng khác. Tuy có vẻ vơ đũa cả nắm, nhưng nhìn sâu xa thì cơ bản vẫn phải có 1 bên thiếu suy nghĩ để sự khốn nạn có cơ hội ra đời.

Mọi lập luận của bạn đều ko có giá trị nếu bạn sai chính tả

Hi thank ae đã chỉ ra lỗi chính tả nhé.có đôi lúc hơi đơ nên quên hoài ây