Tốt nghiệp mùa dịch thì nên tìm kiếm việc làm ở đâu, như thế nào?

Từ khóa: tốt nghiệp, dịch covid, tìm việc, Hướng nghiệp
Tìm trên mạng, website tìm việc hoặc các group tuyển nhân sự trên facebook. Giờ dịch các công ty cũng đâu hoạt động offline nhiều được nên nhiều nơi cũng tuyển online. Tìm chõi uy tín là được 

Trả lời

Tìm trên mạng, website tìm việc hoặc các group tuyển nhân sự trên facebook. Giờ dịch các công ty cũng đâu hoạt động offline nhiều được nên nhiều nơi cũng tuyển online. Tìm chõi uy tín là được