Có bao giờ bạn hối hận với ngành học mình đang theo học bây giờ không?

Từ khóa: hối hận, ngành học, Kỹ năng mềm

Có, luôn luôn, mình hay nói đùa là có phận với nhau nhưng ko muốn kết duyên vs ngành đấy =)))) mặc dù là 1 ngành học rất tốt nếu chăm chỉ ra trường kiếm dc việc lương cao. Nếu bạn đặt câu hỏi này thì mình nghĩ bạn cũng có sự phân vân, nên nếu bạn có thể kham dc thì nên cố lấy bằng ngành đã chọn đồng thời đi theo định hướng của mình, nhưng nếu bạn xác định dc rõ và bạn tự tin thì bạn nên thi lại đh học ngành mình thích

Trả lời

Có, luôn luôn, mình hay nói đùa là có phận với nhau nhưng ko muốn kết duyên vs ngành đấy =)))) mặc dù là 1 ngành học rất tốt nếu chăm chỉ ra trường kiếm dc việc lương cao. Nếu bạn đặt câu hỏi này thì mình nghĩ bạn cũng có sự phân vân, nên nếu bạn có thể kham dc thì nên cố lấy bằng ngành đã chọn đồng thời đi theo định hướng của mình, nhưng nếu bạn xác định dc rõ và bạn tự tin thì bạn nên thi lại đh học ngành mình thích

Có chứ, có lúc mình ước mình chưa từng học quản trị kinh doanh. Mơ ước trở thành CEO quá xa vời, đáng lẽ mình nên nghe lời bố mẹ học sư phạm.