Bạn nghĩ gì về câu nói sau?

Người bình thường tìm thấy hy vọng từ câu chuyện kể về các anh hùng. Nhưng không một anh hùng nào lại hứng thú với lễ đưa tiễn anh hùng trừ khi anh hùng được đưa tiễn không phải là mình?

Từ khóa: Phong cách sống

Mình nghĩ là hai vế của câu hỏi hình như hơi không liên quan??? Tức là câu chuyện về các anh hùng ở đây là câu chuyện về các anh hùng đưa tiễn nhau?

Còn mà xét riêng vế sau thì lại thấy có chút lấn cấn. Lấy ví dụ cho dễ hiểu, thì là Batman sẽ không hứng thú nếu các anh hùng khác đưa tiễn mình, nhưng sẽ hứng thú nếu các anh hùng (trong đó có cả Batman) đưa tiễn Superman? Rồi thì ở đây đưa tiễn là chết chưa? Nếu chết rồi thì có còn có khả năng nào để hứng thú hay không hứng thú???

Nói chung là mình nghĩ câu này khó hiểu vãi cả ra :))

Trả lời

Mình nghĩ là hai vế của câu hỏi hình như hơi không liên quan??? Tức là câu chuyện về các anh hùng ở đây là câu chuyện về các anh hùng đưa tiễn nhau?

Còn mà xét riêng vế sau thì lại thấy có chút lấn cấn. Lấy ví dụ cho dễ hiểu, thì là Batman sẽ không hứng thú nếu các anh hùng khác đưa tiễn mình, nhưng sẽ hứng thú nếu các anh hùng (trong đó có cả Batman) đưa tiễn Superman? Rồi thì ở đây đưa tiễn là chết chưa? Nếu chết rồi thì có còn có khả năng nào để hứng thú hay không hứng thú???

Nói chung là mình nghĩ câu này khó hiểu vãi cả ra :))

Câu này nghe quen quen, hình như trong truyện của Rick Riordan phỏng. Mà sao câu hỏi thì ẩn danh mà cmt thì toàn của bác "Twinkling Morning God" vậy 😂😂

Lễ đưa tiễn các anh hùng là j vậy