Bạn nghĩ gì về câu nói sau?

" Số phận phải lùi bước trước sự kháng cự mãnh liệt của con người , muốn chiến thắng số phận ta phải tấn công nó trước "

Từ khóa: Phong cách sống

Vẫn có câu vượt lên số phận. Hãy tưởng tượng cuộc đời là một dòng sông, sinh ra là một dòng khe nhỏ, khe lớn dần thành suối nhỏ, suối nhỏ thành suối lớn, suối lớn thành sông, sông nhỏ thành lớn, rồi đổ ra biển cả và chúng ta chính là chiếc bè trên dòng sông đó. Lúc đó thì số phận sẽ là điểm kết thúc của chiếc bè trên dòng sông, những thác ghềnh, những xoáy nước. Việc chúng ta cố gắng chèo ngược dòng, chèo chống vượt thác ghềnh cũng như là ta đang cố gắng chống lại số phận, có thể chí ít làm chậm lại cái kết thúc hoặc có thể rẽ sang một nhánh sông khác với kết thúc có hậu hơn.

Chẳng có con sông nào yên bình, ko thác ko ghềnh. Dòng đời luôn chực chờ kết thúc ta tại một điểm gọi là số phận nào đó. Ko chống, ko chèo, thả mặc dòng đời xô đẩy thì hành trình, sớm thôi, sẽ kết tại nơi mà ta gọi là số phận, vỡ tan như chiếc bè dưới chân thác. Đừng an nhàn khi nước lặng và đừng chán nản khi qua ghềnh, cuộc đời rồi sẽ đến biển lớn như cái kết viên mãn của dòng sông thôi. Đừng tự hài lòng bản thân mà ngừng phấn đấu. Cái kết hầu như luôn tốt đẹp với ai vững tay chèo. 

Trả lời

Vẫn có câu vượt lên số phận. Hãy tưởng tượng cuộc đời là một dòng sông, sinh ra là một dòng khe nhỏ, khe lớn dần thành suối nhỏ, suối nhỏ thành suối lớn, suối lớn thành sông, sông nhỏ thành lớn, rồi đổ ra biển cả và chúng ta chính là chiếc bè trên dòng sông đó. Lúc đó thì số phận sẽ là điểm kết thúc của chiếc bè trên dòng sông, những thác ghềnh, những xoáy nước. Việc chúng ta cố gắng chèo ngược dòng, chèo chống vượt thác ghềnh cũng như là ta đang cố gắng chống lại số phận, có thể chí ít làm chậm lại cái kết thúc hoặc có thể rẽ sang một nhánh sông khác với kết thúc có hậu hơn.

Chẳng có con sông nào yên bình, ko thác ko ghềnh. Dòng đời luôn chực chờ kết thúc ta tại một điểm gọi là số phận nào đó. Ko chống, ko chèo, thả mặc dòng đời xô đẩy thì hành trình, sớm thôi, sẽ kết tại nơi mà ta gọi là số phận, vỡ tan như chiếc bè dưới chân thác. Đừng an nhàn khi nước lặng và đừng chán nản khi qua ghềnh, cuộc đời rồi sẽ đến biển lớn như cái kết viên mãn của dòng sông thôi. Đừng tự hài lòng bản thân mà ngừng phấn đấu. Cái kết hầu như luôn tốt đẹp với ai vững tay chèo. 

Ai cũng có số phận của riêng mình, nhưng tích cực làm việc tốt, thắng không kiêu, bại không nản. Điều đó sẽ thay đổi được vận mệnh. Cái đó gọi là đức năng thắng số.