Bạn nghĩ gì về nhận xét này của tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần (trích sách Thuật Tư Tưởng)?

Sách THUẬT TƯ TƯỞNG trang 97 có ghi:

"Bởi vậy giá trị của sự vật cao thấp thế nào, chỉ do nơi lòng ham muốn của ta nhiều ít mà thôi vậy"

https://cdn.noron.vn/2021/11/18/48801e2c8f914df5c7dcdc5ba2e5e222-1637207609-1637207609.jpg
Từ khóa: thuật tư tưởng, sách, thu giang nguyễn duy cần, Sách, Triết học, Phong cách sống

Cá nhân mình nghĩ tác giả đã bàn đúng về một cái lầm lẫn rất tự nhiên của con người.

Chẳng hạn như một cuốn sách quý, bạn đưa ra cho một người thích sách, am tường về sách thì họ sẽ mong muốn có được. Ngược lại nếu đưa cho một người không thích đọc và không quan tâm đến giá trị từ sách thì đó chỉ là một xấp giấy có mực được đính lại với nhau.

Cũng chính vì chủ quan như thế, mà đôi khi trong đời người ta lầm lẫn giữa giá trị, vô giá và vô giá trị để rồi đi hết từ nỗi thống khổ này sang nỗi thống khổ khác.

Mình cũng đang đọc cuốn này. Mình rất ngưỡng mộ học vấn uyên bác và kiến giải tinh tế của tác giả về tư tưởng con người. Đối với mình, thầy Thu Giang Nguyễn Duy Cần là một trong số hiếm những tác giả người Việt viết sách trên nền tảng thực học, thực chứng.

Trả lời

Cá nhân mình nghĩ tác giả đã bàn đúng về một cái lầm lẫn rất tự nhiên của con người.

Chẳng hạn như một cuốn sách quý, bạn đưa ra cho một người thích sách, am tường về sách thì họ sẽ mong muốn có được. Ngược lại nếu đưa cho một người không thích đọc và không quan tâm đến giá trị từ sách thì đó chỉ là một xấp giấy có mực được đính lại với nhau.

Cũng chính vì chủ quan như thế, mà đôi khi trong đời người ta lầm lẫn giữa giá trị, vô giá và vô giá trị để rồi đi hết từ nỗi thống khổ này sang nỗi thống khổ khác.

Mình cũng đang đọc cuốn này. Mình rất ngưỡng mộ học vấn uyên bác và kiến giải tinh tế của tác giả về tư tưởng con người. Đối với mình, thầy Thu Giang Nguyễn Duy Cần là một trong số hiếm những tác giả người Việt viết sách trên nền tảng thực học, thực chứng.