Bạn nhận ra điều gì sau khi trải qua nhiều mối tình?

  1. Tâm lý học

  2. Tình yêu

Từ khóa: 

yêu đương

,

ý nghĩa của tình yêu

,

yêu đương được gì

,

tâm lý học

,

tình yêu

Hỏi câu gì đâu đau lòng, chưa có mối tình nào nên chưa nhận được gì chủ thớt ạ😐 Xin kinh nghiệm nhiều năm độc thân không ạ :))))

Trả lời

Hỏi câu gì đâu đau lòng, chưa có mối tình nào nên chưa nhận được gì chủ thớt ạ😐 Xin kinh nghiệm nhiều năm độc thân không ạ :))))