1. Giáo dục

Bạn sinh ra ở Việt Nam, nếu  thất bại thì lỗi của nền giáo dục, nếu thành công thì là do bản thân tự cố gắng?

Câu này mình hay thấy được dùng để mỉa mai các bạn hay chê bai nền giáo dục Việt Nam.

Mình thấy câu này sai sai ở đâu đó mà chưa nghĩ ra.

Mọi người thấy sao

Từ khóa: giáo dục, Giáo dục

"Giáo dục theo nghĩa chung là hình thức học tập theo đó kiến thức, kỹ năng, và thói quen của một nhóm người được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua giảng dạy, đào tạo, hay nghiên cứu. Giáo dục thường diễn ra dưới sự hướng dẫn của người khác, nhưng cũng có thể thông qua tự học."

=> Định nghĩa của giáo dục (Dewey, John 1916/1944)

Cho nên, nền giáo dục mang đến cho mình cái căn bản, cái nền chung cho tất cả mọi người, còn sâu như thế nào thì do bản thân có muốn đào sâu hay không. Thành công hay thất bại thì có nhiều yếu tố lắm và giáo dục chỉ ảnh hưởng 1 phần (do chúng ta chưa áp dụng và liên kết vào thực tiễn được). 

Trả lời

"Giáo dục theo nghĩa chung là hình thức học tập theo đó kiến thức, kỹ năng, và thói quen của một nhóm người được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua giảng dạy, đào tạo, hay nghiên cứu. Giáo dục thường diễn ra dưới sự hướng dẫn của người khác, nhưng cũng có thể thông qua tự học."

=> Định nghĩa của giáo dục (Dewey, John 1916/1944)

Cho nên, nền giáo dục mang đến cho mình cái căn bản, cái nền chung cho tất cả mọi người, còn sâu như thế nào thì do bản thân có muốn đào sâu hay không. Thành công hay thất bại thì có nhiều yếu tố lắm và giáo dục chỉ ảnh hưởng 1 phần (do chúng ta chưa áp dụng và liên kết vào thực tiễn được). 

Mình chẳng thấy sai gì ở câu mỉa mai đấy! Cách dễ nhất để đối mặt với hoàn cảnh là đổ lỗi. Bởi vậy, mấy người vô công rỗi nghề, ăn bám các thứ thì hay chống phá nhà nước lắm!! 

Chen từ fail vào 1 câu toàn tiếng Việt là thấy sai rồi.

Còn thất bại hay thành công thì đâu liên quan gì đến giáo dục hay cố gắng.

Giáo dục mà thành công đc thì Chile, dân nó thành tỷ phú cả rồi.

Cố gắng ko thôi mà thành công thì cũng phải có cả tỷ ng trong cái đám lúc nhúc 7-8 tỷ thành tỷ phú rồi. 🤣🤣