1. Phong cách sống

Bạn thấy vui nhất là khi nào và điều gì ngăn trở bạn quay lại nơi khiến bạn vui vẻ nhất?

Từ khóa: Phong cách sống

Câu hỏi hay đấy! Trước tiên, chào bạn, đối với mình thì năm mình 19 tuổi thì khoảng thời gian vui nhất, với hiện tại thì là thế thôi nhé, còn tương lai đang giấu mình cái gì thì mình chưa biết được. Cũng chỉ cách đây 2 năm thôi, nhưng đó là lúc mà mình vừa hoàn thành xong những năm học của học sinh và bắt đầu cuộc sống của một sinh viên, bao điều mới ơi là mới!

Những việc hồi có mẹ lo giờ đây mình phải tự lo như chủ động giờ giấc, các bữa ăn hàng ngày, sắp xếp thời gian. Hồi đấy còn phải đi thuê nhà nữa, nên là nhiều thứ cũng hơi bất tiện. Nhưng những điều này mình chưa bao giờ coi là điều khó cả, bản thân cũng từ từ mà làm nên đâu cũng vào đấy. Mình coi nó giống như là một bước nhảy vậy á, một bước nhảy thoát khỏi vùng an toàn đầu tiên trong cuộc đời, tuy là cự li ngắn nhưng nó cũng là một sự thay đổi.

Phải tự lập rồi thì thời gian cũng dôi dả hơn nhiều, mình cũng được tự do khám phá bản thân hơn, những gì mình chưa thử cũng đã thử, những gì mình chưa làm mình cũng đã làm. Những thú vui, trải nghiệm, mở mang đầu óc mình cũng đã hưởng kha khá cho tới bây giờ. Trong khoảng thời gian đấy, cũng vì bản thân còn ngơ ngác, ham chơi nên đã bỏ qua nhiều cơ hội tốt, trong đó cũng có cả việc học nữa, nhưng mình tin tương lai cũng không thiếu cánh cửa tốt mở ra chào đón mình. Bởi thế mình đã mở khóa nhiều dạng cảm xúc về buồn, vui, tức, giận, khóc, cười,... sâu hơn và rõ ràng hơn đợt học sinh rất nhiều. Điều đó làm mình cảm thấy hạnh phúc, và vui vẻ nhất.

Mình tin rằng bản thân đã sống trọn tuổi trẻ ở một phần nào đó, cũng chẳng có điều gì ngăn trở mình ngoài thời gian cả, bởi những thứ đã qua thì nó là quá khứ, là kỉ niệm, mình chỉ giữ nó là một kí ức đẹp thôi. Sau này nhiều thứ cũng phai mờ dần, rồi bản thân cũng đặt ra nhiều mục tiêu mới, cuộc sống mới nên bạn cũng sẽ có những niềm vui mới thôi. Không hối tiếc, không oán hận, giờ tâm trí để cho tương lai rồi, nói chung là VUI thôi!

Trả lời

Câu hỏi hay đấy! Trước tiên, chào bạn, đối với mình thì năm mình 19 tuổi thì khoảng thời gian vui nhất, với hiện tại thì là thế thôi nhé, còn tương lai đang giấu mình cái gì thì mình chưa biết được. Cũng chỉ cách đây 2 năm thôi, nhưng đó là lúc mà mình vừa hoàn thành xong những năm học của học sinh và bắt đầu cuộc sống của một sinh viên, bao điều mới ơi là mới!

Những việc hồi có mẹ lo giờ đây mình phải tự lo như chủ động giờ giấc, các bữa ăn hàng ngày, sắp xếp thời gian. Hồi đấy còn phải đi thuê nhà nữa, nên là nhiều thứ cũng hơi bất tiện. Nhưng những điều này mình chưa bao giờ coi là điều khó cả, bản thân cũng từ từ mà làm nên đâu cũng vào đấy. Mình coi nó giống như là một bước nhảy vậy á, một bước nhảy thoát khỏi vùng an toàn đầu tiên trong cuộc đời, tuy là cự li ngắn nhưng nó cũng là một sự thay đổi.

Phải tự lập rồi thì thời gian cũng dôi dả hơn nhiều, mình cũng được tự do khám phá bản thân hơn, những gì mình chưa thử cũng đã thử, những gì mình chưa làm mình cũng đã làm. Những thú vui, trải nghiệm, mở mang đầu óc mình cũng đã hưởng kha khá cho tới bây giờ. Trong khoảng thời gian đấy, cũng vì bản thân còn ngơ ngác, ham chơi nên đã bỏ qua nhiều cơ hội tốt, trong đó cũng có cả việc học nữa, nhưng mình tin tương lai cũng không thiếu cánh cửa tốt mở ra chào đón mình. Bởi thế mình đã mở khóa nhiều dạng cảm xúc về buồn, vui, tức, giận, khóc, cười,... sâu hơn và rõ ràng hơn đợt học sinh rất nhiều. Điều đó làm mình cảm thấy hạnh phúc, và vui vẻ nhất.

Mình tin rằng bản thân đã sống trọn tuổi trẻ ở một phần nào đó, cũng chẳng có điều gì ngăn trở mình ngoài thời gian cả, bởi những thứ đã qua thì nó là quá khứ, là kỉ niệm, mình chỉ giữ nó là một kí ức đẹp thôi. Sau này nhiều thứ cũng phai mờ dần, rồi bản thân cũng đặt ra nhiều mục tiêu mới, cuộc sống mới nên bạn cũng sẽ có những niềm vui mới thôi. Không hối tiếc, không oán hận, giờ tâm trí để cho tương lai rồi, nói chung là VUI thôi!