1. Khoa học
  2. Phong cách sống

Trong cuộc sống bạn có sáng tạo ra thứ gì không?

Bất kể nó là thứ gì và trong lĩnh vực nào?

Từ khóa: Khoa học, Phong cách sống

Lắm lúc ngẫu hứng hay vu vơ thì lại nghĩ ra vài câu thơ hay lời bài hát mà bản thân mình cũng thấy hay hay, vui vui^^.

Mình thích nấu ăn nên cũng hay sáng tạo ra mấy món độc độc, lạ lạ. Càng mới, càng lạ thì mình lại càng thích

Chứ còn mấy thức to tát như sáng chế ra cái gì mang tầm cao thì chắc chắn mình không với được rồi😄

Trả lời

Lắm lúc ngẫu hứng hay vu vơ thì lại nghĩ ra vài câu thơ hay lời bài hát mà bản thân mình cũng thấy hay hay, vui vui^^.

Mình thích nấu ăn nên cũng hay sáng tạo ra mấy món độc độc, lạ lạ. Càng mới, càng lạ thì mình lại càng thích

Chứ còn mấy thức to tát như sáng chế ra cái gì mang tầm cao thì chắc chắn mình không với được rồi😄