1. Tâm sự cuộc sống
  2. Tâm lý học

Bạn có thấy cô đơn giống như mình rất nhỏ bé và đang đối mặt với cả vũ trụ không?

Từ khóa: cô đơn, Tâm sự cuộc sống, Tâm lý học

So sánh bản thân mình với cả vũ trụ thì đương nhiên sẽ thật nhỏ bé rôì.

Thay vì so sánh với những thứ lớn lao như vậy để rồi cảm thấy lạc lõng, cô đơn thì sao bạn lại không so sánh bản thân mình với nhũng người khác để thấy rằng cuộc sống của bạn và chính bản thân bạn là khát khao, mong muốn của rất nhiều người để thấy mình không hè cô đơn, nhỏ bé khi vẫn có người thân, gia đình, bạn bè hay chí ít là những người xung quanh không hề xa lánh bạn nhỉ^^

Trả lời

So sánh bản thân mình với cả vũ trụ thì đương nhiên sẽ thật nhỏ bé rôì.

Thay vì so sánh với những thứ lớn lao như vậy để rồi cảm thấy lạc lõng, cô đơn thì sao bạn lại không so sánh bản thân mình với nhũng người khác để thấy rằng cuộc sống của bạn và chính bản thân bạn là khát khao, mong muốn của rất nhiều người để thấy mình không hè cô đơn, nhỏ bé khi vẫn có người thân, gia đình, bạn bè hay chí ít là những người xung quanh không hề xa lánh bạn nhỉ^^