1. Hỏi xoáy Đáp hay

Bạn thích Trường Giang hay Trấn Thành dẫn Người bí ẩn?

Từ khóa: Hỏi xoáy Đáp hay

Neither of them, should be MC Quyen Linh.

Trả lời

Neither of them, should be MC Quyen Linh.

Trấn Thành.