Bạn thuộc nhóm khách hàng nào sau đây khi bước vào hiệu sách?

Trong cuốn tự truyện "Bảy kiểu người tôi gặp trong hiệu sách", Shaun Bythell đã quan sát và phân loại họ thành 7 nhóm khách hàng khác nhau: Chuyên gia, gia đình trẻ, người thần bí, kẻ lang thang, người đã về hưu có râu, du khách ồn ào và nhà sử học gia đình.

Bạn tự nhận thấy mình thuộc nhóm nào vậy ạ ^^?

https://cdn.noron.vn/2021/11/13/mockup150142-1636797321.jpg
Từ khóa: hiệu sách, khách hàng, kiểu người, Sách, Phong cách sống

Chưa rõ định nghĩa mỗi nhóm này cụ thể ra sao, nhưng mình thì mình ấn tượng với "Chuyên gia" vì bước vào hiệu sách mình hay bày cho người đi cùng chọn sách gì để đọc.

Trả lời

Chưa rõ định nghĩa mỗi nhóm này cụ thể ra sao, nhưng mình thì mình ấn tượng với "Chuyên gia" vì bước vào hiệu sách mình hay bày cho người đi cùng chọn sách gì để đọc.

Mình có lẽ giống với kẻ thần bí vì cũng khá hứng thú với dòng sách tâm linh, nhưng nghĩ lại thì bước vào các hiệu sách thì mình mang tâm thế của kẻ lang thang nhiều hơn :)