Bạn trả lời các câu hỏi trên Noron bằng kinh nghiệm đã trải nghiệm và được thực chứng hay bằng kiến thức thu lượm từ việc cóp nhặt nhiều hơn?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Tư duy

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

,

tư duy

mình thường trả lời các câu hỏi liên quan đến đời sống xã hội bằng kinh nghiệm đã trải qua mang khuynh hướng cá nhân. còn những câu hỏi chuyên môn mình thường kham thảo nhiều nguồn để lấy thông tin trả lời sát vấn đề nhất.

Trả lời

mình thường trả lời các câu hỏi liên quan đến đời sống xã hội bằng kinh nghiệm đã trải qua mang khuynh hướng cá nhân. còn những câu hỏi chuyên môn mình thường kham thảo nhiều nguồn để lấy thông tin trả lời sát vấn đề nhất.

Mình thì cả 2, cái trải nghiệm hay cái học, hiểu đc, nếu liên quan đều sẽ đc mang ra để trả lời.:))

Với mình, mình trả lời bằng kinh nghiệm đã trải qua đối với những câu hỏi cần sự tư vấn, tâm sự mặc dù kinh nghiệm mình trải qua còn ít ỏi nhưng mình sẽ cố gắng trả lời; còn đối với những câu hỏi khoa học hay tâm lý mình thường thu lượm từ việc cóp nhặt để câu trả lời sâu sắc hơn.

Trả lời bằng những gì mình hiểu, mình biết. Đến đoạn nào quên ví dụ một số thông tin (như tên, năm, số liệu...) có thể sẽ lật lại một chút trên Google để câu trả lời chính xác, hoàn chỉnh và tin cậy hơn.
Mình là trải nghiệm từ mình, suy nghĩ của mình trăm phần trăm, nên nhiều khi bất đồng với số đông