Băng đảng ma túy hoạt động như thế nào?

  1. Luật pháp

Từ khóa: 

luật pháp

Theo mình được biết thì băng đảng ma túy cũng có dăm bảy loại. Loại ttom cua thì không nói. Nhưng loại mà như kiểu của ELchapo thì nó hoạt động có tôn ti trật tự ngang một bộ máy nhà nước. Với số tài sản tỷ đô nhờ mai thúy thì ông trùm này vận hành bộ máy rất mượt. Kể cả khi bị bắt rồi ông ấy vẫn điều hành được

Trả lời

Theo mình được biết thì băng đảng ma túy cũng có dăm bảy loại. Loại ttom cua thì không nói. Nhưng loại mà như kiểu của ELchapo thì nó hoạt động có tôn ti trật tự ngang một bộ máy nhà nước. Với số tài sản tỷ đô nhờ mai thúy thì ông trùm này vận hành bộ máy rất mượt. Kể cả khi bị bắt rồi ông ấy vẫn điều hành được