Có ai đã từng ăn Thực Dưỡng không, sức khỏe thế nào?

  1. Sức khoẻ

  2. Ẩm thực

Từ khóa: 

sức khoẻ

,

ẩm thực

Mới đầu khá ok nhưng sau đó mình bị ăn thiên lệch. Kiểu bị dư muối. Giờ mình vẫn dùng nguyên liệu của thực dưỡng, nhưng sử dụng nguyên lý khi kết hợp và chế biến theo dưỡng sinh yhct VN và Ấn Độ. Thấy cân bằng hơn. 
Trả lời
Mới đầu khá ok nhưng sau đó mình bị ăn thiên lệch. Kiểu bị dư muối. Giờ mình vẫn dùng nguyên liệu của thực dưỡng, nhưng sử dụng nguyên lý khi kết hợp và chế biến theo dưỡng sinh yhct VN và Ấn Độ. Thấy cân bằng hơn.