Người Việt Nam xấu xí chỗ nào?

  1. Văn hóa

  2. Lịch sử

  3. Xã hội

Từ khóa: 

văn hóa

,

lịch sử

,

xã hội

Mình nghĩ người Việt một phần xấu nhất là Lo Chuyện Bao Đồng,Soi mói sân si
Trả lời
Mình nghĩ người Việt một phần xấu nhất là Lo Chuyện Bao Đồng,Soi mói sân si

Mình thấy người Việt đâu có xấu xí. Bạn đang muốn hỏi về văn hóa hay ngoại hình vậy