Bạn có thấy thần thoại Hy Lạp quá tục tĩu không?

  1. Lịch sử

Mình thấy thần thoại Hy Lạp hay có các chi tiết tình dục thái quá thậm chí cả người vs động vật. Mọi người thấy sáo về các chi tiết ấy ?

Từ khóa: 

thần thoại

,

hy lạp

,

lịch sử

Thần thoại sơ khai của nước nào chả như vậy, chủ yếu là do thần thoại Hy Lạp mọi người được tiếp cận là dạng đầy đủ nên mới thấy vậy. Chứ chuyện thần thoại giai đoạn sơ khai của các nước khác cũng "tục tĩu" không khác mấy đâu.
 
Với cả có một chi tiết cần phải lưu ý: đó là thần trong thần thoại Hy Lạp là "ý thức hoá" của các thế lực tự nhiên. Chuyện họ abc xyz là tượng trưng cho sự kết hợp của các thế lực tự nhiên, chứ không phải tục tĩu như mọi người nghĩ đâu. Nó hàm chứa cả các tư tưởng triết học của người Hy Lạp cổ trong đó nữa đấy :))
Trả lời
Thần thoại sơ khai của nước nào chả như vậy, chủ yếu là do thần thoại Hy Lạp mọi người được tiếp cận là dạng đầy đủ nên mới thấy vậy. Chứ chuyện thần thoại giai đoạn sơ khai của các nước khác cũng "tục tĩu" không khác mấy đâu.
 
Với cả có một chi tiết cần phải lưu ý: đó là thần trong thần thoại Hy Lạp là "ý thức hoá" của các thế lực tự nhiên. Chuyện họ abc xyz là tượng trưng cho sự kết hợp của các thế lực tự nhiên, chứ không phải tục tĩu như mọi người nghĩ đâu. Nó hàm chứa cả các tư tưởng triết học của người Hy Lạp cổ trong đó nữa đấy :))

Cái này bên phương đông nó gọi là yếu tố phồn thực trong văn hóa, hiện yếu tố này được tìm thấy qua những nét văn hóa ở các nền văn minh phía Nam như các di vật của chăm pa, óc eo, phù nam, chân lạp, với mục tiêu làm tôn nên nét đẹp nguyên sơ và tự nhiên của con người. Ở Tàu thì thời Đường cũng có, sau loằng ngoằng bởi nho giáo mà dẹp hết rồi .

Việc bạn thấy các yếu tố đó của La Ngọ nó tục tĩu chẳng qua bạn sử dụng góc nhìn của Thiên triều hay ảnh hưởng bởi quan niệm đó nên đâm ra vậy thôi . Nhìn mấy ẻm Valkyries của team bắc âu còn ... hơn nhiều