1. Ngoại ngữ

Bắt đầu học ngoại ngữ ở tuổi nào là tốt nhất?

Từ khóa: ngoại ngữ, học tập, ngoại ngữ

Không bao giờ là quá muộn cũng như quá sớm để học.

Trẻ em thì nên càng sớm càng tốt. Trc kia mình từng nghĩ rằng mẫu giáo tiếng Việt chưa xong còn học tiếng Anh. Nhưng giờ mới thấy. Trẻ em có bản năng học nói chung, và học ngôn ngữ nói riêng là rất lớn. Học sớm trẻ sẽ dễ thông thạo hơn.

Mình có quen 1 đôi vợ chồng. Vợ Việt dạy tiếng Anh, chồng ng Pháp. Bé con 2 ng mới đâu khoảng 2 tuổi đã có thể nói, hiểu đc 3 ngôn ngữ: Anh - Pháp - Việt. Mà chẳng (hoặc là chưa) thấy tác dụng phụ gì tiêu cực cho bé.

Nói chung, theo cá nhân, học càng sớm càng mau phát triển.

Trả lời

Không bao giờ là quá muộn cũng như quá sớm để học.

Trẻ em thì nên càng sớm càng tốt. Trc kia mình từng nghĩ rằng mẫu giáo tiếng Việt chưa xong còn học tiếng Anh. Nhưng giờ mới thấy. Trẻ em có bản năng học nói chung, và học ngôn ngữ nói riêng là rất lớn. Học sớm trẻ sẽ dễ thông thạo hơn.

Mình có quen 1 đôi vợ chồng. Vợ Việt dạy tiếng Anh, chồng ng Pháp. Bé con 2 ng mới đâu khoảng 2 tuổi đã có thể nói, hiểu đc 3 ngôn ngữ: Anh - Pháp - Việt. Mà chẳng (hoặc là chưa) thấy tác dụng phụ gì tiêu cực cho bé.

Nói chung, theo cá nhân, học càng sớm càng mau phát triển.

Ở tuổi tiểu học