Bây giờ em phải sao đây?

  1. Giáo dục

Em là một cô gái đang bắt đầu bước sang tuổi 17 xấu xí, nhút nhát và em cũng xem tv, máy tính nhiều là vì em không có bạn bè. Bây giờ mẹ em còn đuổi em đi vì em học dốt nữa em không biết phải làm sao cả ạ. Mọi ngườu giúp em với ạ.

Từ khóa: 

điều có ý nghĩa

,

giáo dục

Bạn đã tự nhìn ra vấn đề của mình thì mình nghĩ sẽ có cách để xử lý thôi. Mọi thứ sẽ không bao giờ là muộn để thay đổi và cố gắng.

Đầu tiên là việc nghe lời bố mẹ, giúp đỡ phụ huynh việc nhà. Ngoan ngoãn, nghe lời. Cái này sẽ làm được ngay. Ít nhất một đứa trẻ nghe lời cũng sẽ không bị trách mắng, được bố mẹ yêu thương.

Việc thứ 2 là cai nghiện máy tính và kết bạn: Cái này cũng có thể thực hiện sớm được. Bạn dành thời gian để kết bạn, cởi mở mọi người hơn, đừng so sánh hơn thua.

Việc thứ 3 là cải thiện việc học hành. Cái này thì sẽ chậm hơn, từ 3-6 tháng, và mình sẽ cải thiện từng môn một, không thể cải thiện tất cả 1 lúc được.

Trả lời

Bạn đã tự nhìn ra vấn đề của mình thì mình nghĩ sẽ có cách để xử lý thôi. Mọi thứ sẽ không bao giờ là muộn để thay đổi và cố gắng.

Đầu tiên là việc nghe lời bố mẹ, giúp đỡ phụ huynh việc nhà. Ngoan ngoãn, nghe lời. Cái này sẽ làm được ngay. Ít nhất một đứa trẻ nghe lời cũng sẽ không bị trách mắng, được bố mẹ yêu thương.

Việc thứ 2 là cai nghiện máy tính và kết bạn: Cái này cũng có thể thực hiện sớm được. Bạn dành thời gian để kết bạn, cởi mở mọi người hơn, đừng so sánh hơn thua.

Việc thứ 3 là cải thiện việc học hành. Cái này thì sẽ chậm hơn, từ 3-6 tháng, và mình sẽ cải thiện từng môn một, không thể cải thiện tất cả 1 lúc được.

vậy có thể giúp bạn như thế nào?