Beginners muốn theo mảng Data analytics nên đọc sách gì?

  1. Sách

Có cuốn sách nào tốt cho người muốn xây dựng career path trong ngành data ko các bạn?

Từ khóa: 

sách

,

data analysis

,

sách

Mình cũng đang quan tâm đến mảng data đây dù k phải dân it. Mình tìm hiểu thì biết sắp có 1 khóa học data analysis với R của data analysis school chuẩn bị bắt đầu vào cuối tháng 2. Bạn thử đăng kí học xem để có cái nhìn đầu tiên về data analysis

Trả lời

Mình cũng đang quan tâm đến mảng data đây dù k phải dân it. Mình tìm hiểu thì biết sắp có 1 khóa học data analysis với R của data analysis school chuẩn bị bắt đầu vào cuối tháng 2. Bạn thử đăng kí học xem để có cái nhìn đầu tiên về data analysis

Mình thì đang tìm hiểu về data, tay ngang, nên mình đã chọn 2 quyển dưới đây.

Một quyển nói về toán, viết rất thú vị, dễ hiểu, nó giúp mình thích các con số hơn.

Một quyển về big data, mình chưa dám đụng vào. Hihu.

Screen Shot 2019-02-15 at 8.52.31 AM